Oferta


Uniprojekt w oparciu o potencjał swoich kadr oraz nowoczesne zaplecze techniczne oferuje najwyższej jakości opracowania dla budownictwa przemysłowego, w szczególności elektrowni i przemysłu chemicznego, oraz dla budynków użyteczności publicznej takich jak teatry czy hale targowe:

  • wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych projektów budowlanych,
  • opracowanie dokumentacji warsztatowej i montażowej dla konstrukcji budowlanych,
  • sterowanie numeryczne maszyn wytwórczych (CAM) w oparciu o standard NC-DSTV,
  • elektroniczne modele trójwymiarowe konstrukcji: BOC3DB, DXF 3D, IFC i inne.

nowy_bok1