Kontakt


UNIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Ks. I.J. Skorupki 1b
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48 62 506 53 40
e-mail: uniprojekt@zapr.pl 


Spółka reprezentowana przez:
Adam Siepracki (Prezes Zarządu)

tel. + 48 62 506 53 42
mob. + 48 575 151 040
e-mail: adam_siepracki@uniprojekt.zapr.pl

mapa

Spółka jest zarejestrowana w:
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223870

Kapitał zakładowy
50.000 zł


Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
622-25-47-943

Numer REGON
251647572

Numer KRS
0000223870


Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności zawodowej
towarzystwo ubezpieczeniowe:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska / Europa